Prawo zamówień publicznych

  • doradztwo oraz pomoc w przygotowywaniu ofert składanych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
  • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą

 

 

Młot sądowy