Prawo cywilne

  • zasiedzenie, uwłaszczenie nieruchomości
  • rozgraniczenie nieruchomości
  • zniesienie współwłasności
  • sprawy dotyczące służebności, w tym służebności drogi koniecznej
  • ochrona własności i ochrona posiadania
  • wpisy w księgach wieczystych, w tym uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
  • sprawy spadkowe
  • odszkodowania
  • sprawy o zapłatę
  • sprawy mieszkaniowe

 

postać z księgą