Prawo gospodarcze

  • windykacja należności
  • sprawy o zapłatę
  • sporządzanie umów
  • zakładanie i rejestracja spółek
  • prawo upadłościowe i naprawcze

 

figura sądowa