Zakres usług prawnych kancelarii

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię obejmuje m. in.:

  •  udzielanie porad prawnych i konsultacji
  •  zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi
  •  reprezentację przed organami administracyjnymi, egzekucyjnymi i innymi instytucjami
  •  sporządzanie umów, pism procesowych i opinii prawnych
  •  pomoc i wsparcie w sporach pozasądowych
  •  stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych.

 

księgi i figurka