Prawo pracy

  • odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę
  • odszkodowanie
  • ustalenia nawiązania stosunku pracy
  • wynagrodzenie z tytułu godzin nadliczbowych
  • sprostowanie świadectwa pracy

 

klawiatura i młotek sędziego