• banner

Porady prawne i konsultacje – Adrychów i Wadowice

Radca prawny Agnieszka Wójcik jest upoważniona do niesienia kompleksowej pomocy prawnej zarówno klientom indywidualnym, jak i przedsiębiorcom, spółkom prawa handlowego i instytucjom.

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię obejmuje między innymi:

 • udzielanie porad prawnych i konsultacji
 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi
 • reprezentację przed organami administracyjnymi, egzekucyjnymi i innymi instytucjami
 • sporządzanie umów, pism procesowych i opinii prawnych
 • pomoc i wsparcie w sporach pozasądowych
 • stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w szczególności z zakresu:

PRAWA CYWILNEGO:

 • zasiedzenie, uwłaszczenie nieruchomości
 • rozgraniczenie nieruchomości
 • zniesienie współwłasności
 • sprawy dotyczące służebności, w tym służebności drogi koniecznej
 • ochrona własności i ochrona posiadania
 • wpisy w księgach wieczystych, w tym uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • sprawy spadkowe
 • odszkodowania
 • sprawy o zapłatę
 • sprawy mieszkaniowe

PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO:

 • rozwody i separacje
 • alimenty
 • rozdzielność majątkowa między małżonkami
 • podział majątku wspólnego
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej
 • ubezwłasnowolnienie

PRAWA PRACY:

 • odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę
 • odszkodowanie
 • ustalenia nawiązania stosunku pracy
 • wynagrodzenie z tytułu godzin nadliczbowych
 • sprostowanie świadectwa pracy

PRAWA GOSPODARCZEGO:

 • windykacja należności
 • sprawy o zapłatę
 • sporządzanie umów
 • zakładanie i rejestracja spółek
 • prawo upadłościowe i naprawcze

PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

 • doradztwo oraz pomoc w przygotowywaniu ofert składanych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą

PRAWA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Radca prawny Andrychów